Trung Tâm Cao Dược Liệu Công Nghệ Cao • Cao khô Bá Bệnh Eurycoma longifolia dry extract
Trang chủ   Sản phẩm  

Cao khô Bá Bệnh Eurycoma longifolia dry extract

Cao Khô Bá Bệnh  (1: 20)

Extractum Erycomae longifoliae siccum

1.      THÀNH PHẦN: Bá bệnh

2.      HÀM LƯỢNG: 20 g/ 1g cao

3.      CÔNG NĂNG: Bồi bổ khí huyết, tăng cường chức năng sinh lý cho nam giới.

4.      QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Bao phức hợp nhôm – PE  15 kg

5.      BẢO QUẢN: Nhiệt độ không quá 30oC, độ ẩm tương đối không quá 70%, tránh ẩm.

6.      HẠN DÙNG:  48 tháng kể từ ngày sản xuất

Eurycoma longifolia dry extract (1: 10)

Extractum Erycomae longifoliae siccum

1.      INGREDIENT: Erycomae longifoliae

2.      CONTENT: 20 g/ 1g extract

3.      ACTIONS:  Tonify the blood and qi, increase male sexual function

4.      PACKAGING: Alu – PE complex bag of 15 kg.

5.      STORAGE: Store at temperature not exceeding 30oC, humidity not exceeding 70% RH, protected from humidity

6.      SHELF LIFE: 48 months from manufacturing date.

Sản phẩm khác