Trung Tâm Cao Dược Liệu Công Nghệ Cao • Cao khô Cam thảo Glycyrrhiza uralenisis dry extract
Trang chủ   Sản phẩm  

Cao khô Cam thảo Glycyrrhiza uralenisis dry extract

Cao Khô Cam thảo  (1: 6,6)

Extractum Glycyrrhizae siccum

1.      THÀNH PHẦN: Cam thảo

2.      HÀM LƯỢNG: 6,6 g/ 1g cao

3.      CÔNG NĂNG: Kiện tỳ ích khí, nhuận phế, chỉ ho, giải độc, chỉ thống.

4.      QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Bao phức hợp nhôm – PE  15 kg

5.      BẢO QUẢN: Nhiệt độ không quá 30oC, độ ẩm tương đối không quá 70%, tránh ẩm.

6.      HẠN DÙNG:  48 tháng kể từ ngày sản xuất

Glycyrrhiza uralensis dry extract (1: 6,6)

Extractum Glycyrrhizae siccum

1.      INGREDIENT: Radix Glycyrrhizae

2.      CONTENT: 6.6 g/ 1g extract

3.      ACTIONS:  Invigorate the spleen and qi, moisten the lung, stop cough, counteract toxicity, relieve pain.

4.      PACKAGING: Alu – PE complex bag of 15 kg.

5.      STORAGE: Store at temperature not exceeding 30oC, humidity not exceeding 70% RH, protected from humidity

6.      SHELF LIFE: 48 months from manufacturing date.

Sản phẩm khác