Trung Tâm Cao Dược Liệu Công Nghệ Cao • Cao khô Cúc hoa trắng Chysanthemum sinense flowrer dry extract
Trang chủ   Sản phẩm  

Cao khô Cúc hoa trắng Chysanthemum sinense flowrer dry extract

Cao Khô Cúc Hoa Trắng (1: 10)

Extractum Flos Chrysanthemi sinensis siccum

1.      THÀNH PHẦN: Cúc hoa trắng

2.      HÀM LƯỢNG: 10 g/ 1g cao

3.      CÔNG NĂNG: Thanh nhiệt, mát gan, sáng mắt.

4.      QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Bao phức hợp nhôm – PE  15 kg

5.      BẢO QUẢN: Nhiệt độ không quá 30oC, độ ẩm tương đối  không quá 70%, tránh ẩm.

6.      HẠN DÙNG:  48 tháng kể từ ngày sản xuất

Chrysanthemum sinense flower dry extract  (1: 10)

Extractum Flos Chrysanthemi sinensis siccum

1.      INGREDIENT: Flos Chrysanthemi sinensis

2.      CONTENT: 10 g/ 1g extract

3.      ACTIONS:  Clear heat, refresh the liver, improve eyesight

4.      PACKAGING: Alu – PE complex bag of 15 kg.

5.      STORAGE: Store at temperature not exceeding 30oC, humidity not exceeding 70% RH, protected from humidity

6.      SHELF LIFE: 48 months from manufacturing date.

Sản phẩm khác