Trung Tâm Cao Dược Liệu Công Nghệ Cao • Cao khô Đan Sâm Salvia miltiorrhiza dry extract
Trang chủ   Sản phẩm  

Cao khô Đan Sâm Salvia miltiorrhiza dry extract

Cao Khô Đan Sâm (1:5)

Extractum Radix Salviae miltiorrhizae siccum

1.      THÀNH PHẦN: Đan sâm

2.      HÀM LƯỢNG: 5 g/ 1g cao

3.      CÔNG NĂNG: Hoạt huyết, thông kinh, giảm đau, thanh tâm, lương huyết

4.      QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Bao phức hợp nhôm – PE  15 kg

5.      BẢO QUẢN: Nhiệt độ không quá 30oC, độ ẩm không quá 70%, tránh ẩm.

6.      HẠN DÙNG:  48 tháng kể từ ngày sản xuất

Salvia miltiorrhiza dry extract  (1: 5)

Extractum Radix Salviae miltiorrhizae siccum

1.      INGREDIENT: Radix Salviae miltiorrhizae

2.      CONTENT: 5 g/ 1g extract

3.      ACTIONS:  Activate the blood, stimulate menstrual discharge, clear the heart, remove heat from blood

4.      PACKAGING: Alu – PE complex bag of 15 kg.

5.      STORAGE: Store at temperature not exceeding 30oC, humidity not exceeding 70%, protected from humidity

6.      SHELF LIFE: 48 months from manufacturing date.

Sản phẩm khác