Trung Tâm Cao Dược Liệu Công Nghệ Cao • Cao khô gừng - Zingiber officinale dry extract
Trang chủ   Sản phẩm  

Cao khô gừng - Zingiber officinale dry extract

Cao Khô Gừng  (1: 10)

Extractum Rhizoma Zingiberis siccum

1.      THÀNH PHẦN:  Củ Gừng

2.      HÀM LƯỢNG: 10 g/ 1g cao

3.      CÔNG NĂNG: Ôn trung, tán hàn, chống nôn, tiêu đàm

4.      QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Bao phức hợp nhôm – PE  15 kg

5.      BẢO QUẢN: Nhiệt độ không quá 30oC, độ ẩm không quá 70%, tránh ẩm.

6.      HẠN DÙNG:  48 tháng kể từ ngày sản xuất

Zingiber officinale dry extract (1: 10)

Extractum Rhizoma Zingiberis siccum

1.      INGREDIENT: Rhizoma Zingiberis

2.      CONTENT: 10 g/ 1g extract

3.      ACTIONS:  Warm the body, dispel cold, reduce vomiting, resolve phlegm.

4.      PACKAGING: Alu – PE complex bag of 15 kg.

5.      STORAGE: Store at temperature not exceeding 30oC, humidity not exceeding 70%, protected from humidity

6.      SHELF LIFE: 48 months from manufacturing date.

Sản phẩm khác