Trung Tâm Cao Dược Liệu Công Nghệ Cao • Cao khô Hương Phụ Cyperus rotundus dry extract
Trang chủ   Sản phẩm  

Cao khô Hương Phụ Cyperus rotundus dry extract

Cao Khô Hương Phụ  (1: 20)

Extractum Cyperi siccum

1.      THÀNH PHẦN: Hương phụ

2.      HÀM LƯỢNG: 20 g/ 1g cao

3.      CÔNG NĂNG: Hành khí, chỉ thống, giải uất, điều kinh, kiện vị, tiêu thực

4.      QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Bao phức hợp nhôm – PE  15 kg

5.      BẢO QUẢN: Nhiệt độ không quá 30oC, độ ẩm tương đối không quá 70%, tránh ẩm.

6.      HẠN DÙNG:  48 tháng kể từ ngày sản xuất

Cyperus rotundus dry extract (1: 20)

Extractum Cyperi siccum

1.      INGREDIENT: Rhizoma Cyperi

2.      CONTENT: 20 g/ 1g extract

3.      ACTIONS:  Promote the flow of qi, relieve pain, remove stagnation, regulate menstruation, strenghten stomach, improve digestion.

4.      PACKAGING: Alu – PE complex bag of 15 kg.

5.      STORAGE: Store at temperature not exceeding 30oC, humidity not exceeding 70% RH, protected from humidity

6.      SHELF LIFE: 48 months from manufacturing date.

Sản phẩm khác