Trung Tâm Cao Dược Liệu Công Nghệ Cao • Cao Khô Ích Mẫu Leonurus japonicus dry extract
Trang chủ   Sản phẩm  

Cao Khô Ích Mẫu Leonurus japonicus dry extract

Cao khô Ích mẫu  (1: 10)

  Extractum Leonuri japonici siccum

1.      Thành phần: Ích mẫu

2.      Hàm lượng: 10 g/ 1g cao

3.      Công năng: Hoạt huyết, điều kinh, khử ứ, lợi thủy, tiêu phù.

4.      Quy cách đóng gói: Bao phức hợp nhôm – PE 15 kg.

5.      Bảo quản: Nhiệt độ không quá 300C, độ ẩm tương đối không quá 70%, tránh ẩm.

6.      Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

 Leonurus japonicus dry extract  (1: 10)

  Extractum Leonuri japonici siccum

1.      Ingredient: Herba Leonuri japonici

2.      Content: 10 g/ 1g extract

3.      Actions: Activate the blood, regulate menstruation, remove stagnation, induce diuresis, reduce oedema.

4.      Packaging: Alu-PE complex bag of 15 kg.

5.      Storage: Store at temperature not exceeding 300C, humidity not exceeding 70% RH, protected from humidity.

6.      Shelf life: 36 months from manufacturing date

Sản phẩm khác