Trung Tâm Cao Dược Liệu Công Nghệ Cao • Cao khô Tâm Sen Nelumbo nucifera germ dry extract
Trang chủ   Sản phẩm  

Cao khô Tâm Sen Nelumbo nucifera germ dry extract

Cao Khô Tâm sen ( 1: 6,5)

Extractum Embryo Nelumbinis nuciferae siccum

1.      THÀNH PHẦN: Tâm sen

2.      HÀM LƯỢNG: 6,5g/ 1g cao

3.      CÔNG NĂNG: Thanh tâm, trừ nhiệt, chỉ huyết, cố tinh.

4.      QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Bao phức hợp nhôm – PE  15 kg

5.      BẢO QUẢN: Nhiệt độ không quá 30oC, độ ẩm tương đối không quá 70%, tránh ẩm.

6.      HẠN DÙNG:  48 tháng kể từ ngày sản xuất

Nelumbo nucifera germ dry extract  (1: 6,5)

Extractum Embryo Nelumbinis nuciferae siccum

1.      INGREDIENT: Embryo Nelumbinis nuciferae

2.      CONTENT: 6.5 g/ 1g extract

3.      ACTIONS:  Clear the heart, dispel heat, arrest bleeding, consolidate sperm.

4.      PACKAGING: Alu – PE complex bag of 15 kg.

5.      STORAGE: Store at temperature not exceeding 30oC, humidity not exceeding 70% RH, protected from humidity

6.      SHELF LIFE: 48 months from manufacturing date

Sản phẩm khác