Trung Tâm Cao Dược Liệu Công Nghệ Cao • Cao khô Xuyên Khung - Ligusticum wallichii dry extract
Trang chủ   Sản phẩm  

Cao khô Xuyên Khung - Ligusticum wallichii dry extract

44.  Cao Khô Xuyên Khung (1: 6,6)

Extractum Rhizoma Ligustici wallichii siccum

1.      THÀNH PHẦN: Xuyên khung

2.      HÀM LƯỢNG: 6,6 g/ 1g cao

3.      CÔNG NĂNG: Hành khí hoạt huyết, trừ phong, giảm đau

4.      QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Bao phức hợp nhôm – PE  15 kg

5.      BẢO QUẢN: Nhiệt độ không quá 30oC, độ ẩm không quá 70%, tránh ẩm.

6.      HẠN DÙNG:  48 tháng kể từ ngày sản xuất

Ligusticum wallichii dry extract  (1: 6,6)

Extractum Rhizoma Ligustici wallichii siccum

1.      INGREDIENT: Rhizoma Ligustici wallichii

2.      CONTENT: 6.6 g/ 1g extract

  1. ACTIONS:  Promote circulation of blood and qi, dispel wind, relieve pain
  2. PACKAGING: Alu – PE complex bag of 15 kg.
  3. STORAGE: Store at temperature not exceeding 30oC, humidity not exceeding 70%, protected from humidity
  4. SHELF LIFE: 48 months from manufacturing date.

 

Sản phẩm khác