Trung Tâm Cao Dược Liệu Công Nghệ Cao • Cao khô Cà Gai Leo Solanum procummens dry extract
Trang chủ   Sản phẩm  

Cao khô Cà Gai Leo Solanum procummens dry extract

Cao Khô Cà Gai Leo (1: 20)

Extractum Solani procumbensis siccum

1.      THÀNH PHẦN: Cành lá cà gai leo

2.      HÀM LƯỢNG: 20 g/ 1g cao

3.      CÔNG NĂNG: Giảm phong thấp, tiêu độc, trừ ho, giảm đau, cầm máu

4.      QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Bao phức hợp nhôm – PE  15 kg

5.      BẢO QUẢN: Nhiệt độ không quá 30oC, độ ẩm tương đối không quá 70%, tránh ẩm.

6.      HẠN DÙNG:  48 tháng kể từ ngày sản xuất

Solanum procumnens dry extract  (1: 20)

Extractum Solani procumbensis siccum

1.      INGREDIENT: Caulis Solani procumbensis

2.      CONTENT: 20 g/ 1g extract

3.      ACTIONS:  Relieve rheumatism, counteract toxicity, stop cough, relieve pain, arrest bleeding

4.      PACKAGING: Alu – PE complex bag of 15 kg.

5.      STORAGE: Store at temperature not exceeding 30oC, humidity not exceeding 70% RH, protected from humidity

6.      SHELF LIFE: 48 months from manufacturing date.

Sản phẩm khác