Trung Tâm Cao Dược Liệu Công Nghệ Cao • Cao khô Ngải Cứu Artemisia vulgaris dry extract
Trang chủ   Sản phẩm  

Cao khô Ngải Cứu Artemisia vulgaris dry extract

Cao Khô Ngải Cứu  ( 1: 12,5)

Extractum Artemissiae vulgaris siccum

1.      THÀNH PHẦN: Ngải cứu

2.      HÀM LƯỢNG: 12,5g/ 1g cao

3.      CÔNG NĂNG: Cầm máu, trừ hàn thấp, điều kinh, an thai.

4.      QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Bao phức hợp nhôm – PE  15 kg

5.      BẢO QUẢN: Nhiệt độ không quá 30oC, độ ẩm tương đối không quá 70%, tránh ẩm.

6.      HẠN DÙNG:  48 tháng kể từ ngày sản xuất

Artemisia vulgaris dry extract  ( 1: 12,5)

Extractum Artemissiae vulgaris siccum

1.      INGREDIENT: Herba Artemisiae vulgaris

2.      CONTENT: 12.5 g/ 1g extract

  1. ACTIONS: Stop bleeding, remove cold - damp, regulate menstruation, calm the foetus.
  2. PACKAGING: Alu – PE complex bag of 15 kg.
  3. STORAGE: Store at temperature not exceeding 30oC, humidity not exceeding 70% RH, protected from humidity
  4. SHELF LIFE: 48 months from manufacturing date.

Sản phẩm khác