Trung Tâm Cao Dược Liệu Công Nghệ Cao • Cao khô Ngưu Tất Achyranthes bidentata root dry extract
Trang chủ   Sản phẩm  

Cao khô Ngưu Tất Achyranthes bidentata root dry extract

Cao Khô Ngưu Tất  ( 1: 5)

Extractum Radix Achyranthis bidentatae siccum

1.      THÀNH PHẦN: Ngưu tất

2.      HÀM LƯỢNG: 5 g/ 1g cao

3.      CÔNG NĂNG: Hoạt huyết, thông kinh, mạnh gân cốt, bổ can thận.

4.      QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Bao phức hợp nhôm – PE  5 kg, 10 kg, 15 kg

5.      BẢO QUẢN: Nhiệt độ không quá 30oC, độ ẩm không quá 70%, tránh ẩm.

6.      HẠN DÙNG:  48 tháng kể từ ngày sản xuất

Achyranthes bidentata root dry extract  ( 1: 5)

Extractum Radix Achyranthis bidentatae siccum

1.      INGREDIENT: Radix Achyranthis bidentatae

2.      CONTENT: 5 g/ 1g extract

  1. ACTIONS: Activate the blood, stimulate menstruation, strengthen the tendons and bones, replenish the liver and kidney
  2. PACKAGING: Alu – PE complex bag of 5 kg, 10 kg, 15 kg.
  3. STORAGE: Store at temperature not exceeding 30oC, humidity not exceeding 70%, protected from humidity
  4. SHELF LIFE: 48 months from manufacturing date.

Sản phẩm khác